Reżyserka

Poziom III

Sprawność artystyczna

   

 

Podpis

Klucz *

1.   Zobaczy dwa (lub więcej) przedstawienia w teatrze. Napisze z nich recenzje i porówna je z recenzjami w gazetach.


I D Z N R

2.   Odwiedzi stację radiową albo telewizyjną i zapozna się ze sposobami nadawania sztuki albo zaprosi na zbiórkę druyny reżysera teatralnego by zaznajomił harcerki z podstawami sztuki teatralnej.


I D Z N R

3.   Przeczyta głośno w grupie wyjątki ze sztuk trzech sławnych pisarzy. Powie co się jej podobało albo nie podobało w każdej z nich. Przedyskutuje zasady ciekawej akcji dialogu.


I D Z N

4.   Czuje się swobodnie na scenie:

(a)  prawidłowo chodzi, siada, wstaje i gestykuluje


I D Z N

(b)  potrafi wytłumaczyć innym jak to robić


I D Z N

5.   Sama lub z innymi harcerkami napisze i wystawi krótką sztukę teatralną albo opracuje i przedstawi inscenizację wiersza lub opowiadania.


I D Z N

6.   Zapozna się z techniką dobrania kostiumów i dekoracji. Naszkicuje lub wyszuka obrazki według których możnaby wykonać kostiumy do jednego z przestawień w punkcie 3 lub 5.


I D Z N

7.   Pomoże w wystawieniu sztuki wspólpracując w: rozdzieleniu ról, grze aktorów, projekcie dekoracji, doborze kostiumów, oświetleniu sceny, reklamie, charakteryzacji (makiażu).


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek