Rowerzystka - aka. Kolarka

 

Podpis

Klucz *

1.   Odbyła 5 parogodzinnych wycieczek kolarskich.


I D Z N 

2.   Jeździ dobrze na rowerze. Zrobi koło o promieniu 2 metrów, zatrzyma rower na miejscu.


I D Z N 

3.   Oczyści rower, rozłoży go oraz naprawi drobne uszkodzenia.


I D Z N 

4.   Opracuje plan wycieczki kolarskiej przy pomocy mapy.


I D Z N 

5.   Przytoczy i przewiezie na rowerze bagaż np. prowianty na obóz.


I D Z N 

6.   Zna przepisy jazdy.


I D Z N 

7.   Zdała egzamin „Cycling proficiency Test” – jeżeli w danym kraju jest taki wymagany.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek