RYSOWNICZKA

Poziom trudności 1

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Przy użyciu różnych materiałów i technik narysuje  sześć ilustracji o zróżnicowanej tematyce. 

 

 

2

Narysuje kolorowa ilustracje do kroniki, która przekazuje znaczenie punktu prawa harcerskiego. 

 

 

3

Pozna 7 elementów sztuki i przygotuje jeden abstrakcyjny rysunek. 

 

 

4

Stworzy reprodukcje znanego rysunku. Przedstawi ja zastępowi lub drużynie. 

 

 

5

Zwiedzi na żywo lub wirtualnie wystawę rysunków. 

 

 

6

Przedstawi dzienniczek swoich szkiców i rysunków zebranych przez okres próby na sprawność. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 5 2022r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek