Rysowniczka - Malarka I

 

Podpis

Klucz *

1.   a)   Wymieni pięciu sławnych malarzy, w tym jednego Polaka.

b)   Widziała oryginały lub reprodukcje dzieł wielkich malarzy i krótko opowie o dwóch, według własnego wyboru.


I D Z N 

2.   Narysuje ciekawą ilustrację z życia drużyny do kroniki.


I D Z N 

3.   Ładnie namaluje farbami widoczek lub martwą naturę.


I D Z N 

4.   Zrobi obrazek używając do niego różnych materiałów przyklejonych np. papierki, bibułkę, ryż, fasolę, sznurek, szmatki itp.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek