Rysowniczka - Malarka II

 

Podpis

Klucz *

1.   Interesuje się malarstwem współczesnym i dawnym. Poda poznane dwa wydanictwa z dziedziny malarstwa.


I D Z N 

2.   Przedstawi album reprodukcji obrazów sławnych malarzy, w tym również i polskich.


I D Z N 

3.   Zwiedziła muzeum sztuki malarskiej w swoim mieście i oprowadzi po tym muzeum.


I D Z N 

4.   Przedstawi 4 obrazki wykonane różnymi sposobami: akwarela, plakatówka, olejna farba, akryle, kredka, ołówek, węgiel itp.


I D Z N 

5.   Przedstawi dwa przedmioty wykonane inną techniką artystyczną np. linoryt, batik, „screen printing” itp.


I D Z N 

6.   Przedstawi po jednym szkicu:

a)  Postaci

b)  Obiektu architektonicznego

c)  Pejzażu


I D Z N 

7.   Wypróbuje różne sposoby wykonania obrazów farbą np. drukując sznurkiem, gąbką, kartoflem, korkiem, gęstą farbą zbieraną grzebieniem, patykiem, farbą pryskaną szczotkami. Przedstawi próby tych technik.w.


I D Z N 

8.   Urządzi na zbiórce drużyny, sama lub z innymi
      kandydatkami na sprawność, wystawę swoich
      obrazów.

I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek