Służba Betlejemskiego Pokoju

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIA

DATA

PODPIS

1

Wraz z zastępem lub drużyną przemyśli i poprowadzi obrzęd przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (BŚP). 

 

 

2

Wytropi informacje i przygotowuje oś czasu historii tradycji skautowej przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. 

 

 

3

Poszuka hasło i gawędę Betlejemskiego Światła Pokoju na wybranego przez siebie roku. Dzieli się tymi informacjami ze swoim zastępem lub drużyną. 

 

 

4

Zaśpiewa dwie piosenki związane z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 

 

 

5

We własnoręcznie wykonanym lampionie przekaże Światło starszej lub samotnej osobie. 

 

 

6

Wraz z zastępem lub drużyną, zorganizuje akcje społeczna podczas okresu świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek