SPARTANKA    
 

Podpis

Klucz *

1.   Wie co to Olimp, skąd się wzięło pojęcie olimpijczyk


I D Z N

2.   Wie czym był i na czym polegał teatr grecki


I D Z N

3.   Wzięła/wziął udział w olimpiadzie


I D Z N

4.   Zna 5 mitów, potrafi przypisać bohatera do opowieści

I D Z N

5.   Potrafi wymienić 5 bogów greckich, zna ich atrybuty i wie na czym polegała ich boskość


I D Z N

6.   Wie kim były Muzy i jaki był wpływ wiary w nie na rozwój kultury i sztuki


I D Z N

7.   Potrafi wyjaśnić pojęcia: puszka Pandory, stajnie Augiasza, syzyfowe prace, kompleks Ateny, lot Ikara, koło Fortuny, Marsowe oblicze, nić Ariadny


 


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L9, Londyn 23 kwiecień 2017

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek