ŚPIEWACZKA    

 

Podpis

Klucz *

1.   Zaśpiewa kilka pieśni harcerskich, kilka ludowych oraz kilka innych, śpiewanych na zbiorkach, wycieczkach, uroczystościach, nabożeństwach i.t.p.


I D Z N 

2.   Przedstawi zbiór zapisanych przez siebie tekstów piosenek.


I D Z N 

3.   Nauczy zastęp trzech nowych piosenek.


I D Z N 

4.   Potrafi śpiewem rozpogodzić współtowarzyszki w czasie niesprzyjających okoliczności: niepogody, zmęczenia.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek