ŚPIEWACZKA

Poziom trudności 1

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zaśpiewa kilka piosenek:

a) Harcerskich 

 

 

 

b) Turystycznych 

 

 

 

c) Kościelnych 

 

 

 

d) Współczesnych 

 

 

2

Prowadzi swój śpiewnik i przedstawi zbiór zapisanych lub zebranych przez siebie tekstów piosenek. 

 

 

3

Samodzielnie wyszuka i nauczy się nowej piosenki, po czym nauczy zastęp lub drużynę. 

 

 

4

Weźmie udział w przygotowaniu spisu piosenek na ognisko lub kominek w zastępie lub drużynie. 

 

 

5

Wystąpi wraz z zastępem lub drużyną śpiewając przed publicznością. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek