Sprawność Oszczędności

 

Podpis

Klucz *

1.   Zaplanuje i kieruje się budżetem na dwa miesiące aby zaoszczędzić pieniądze na specjalny cel.


I D Z N 

2.   Wykaże się oszczędnościami na koncie bankowym.


I D Z N 

3.   Wskaże jak się oszczędza:

a)   W domu, w szkole lub harcerstwie

b)   W kupowaniu i przyrządzaniu jedzenia na czas np. dowiedzie że można wykonać zadanie w ograniczonym czasie

c)   Materiały które mogą być wykorzystane więcej niż raz np. puszki, gazety


I D Z N 

4.   Szanuje parki i ogrody publiczne.


I D Z N 

5.   Trzyma ubranie własne naprawione i czyste; Przyniesie pocerowaną bieliznę lub skarpetki na zbiórkę.


I D Z N 


Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek