Sprawność Żywego Słowa (od 14 lat) 

 

Podpis

Klucz *

1.   Interesuje się literaturą piękną i żywym słowem, czyta z zamiłowaniem.


I D Z N 

2.   Przedstawi spis książek przeczytanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy wraz z notatkami robionymi przy czytaniu lub wybranymi do recytacji urywkami.


I D Z N 

3.   Wypowie wybrany przez siebie utwór poetycki.


I D Z N 

4.   Opowie zajmująco: zdarzenie, baśń, legendę, wspomnienie itp.


I D Z N 

5.   Ułoży program recytacji na uroczystość, ognisko.


I D Z N 

6.   Opracuje z zespołem zbiorową recytację.


I D Z N 

7.   Brała udział w teatrze samorodnym lub w przedstawieniu teatralnym.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek