SPRAWNOŚĆ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 

Podpis

Klucz *

1.   Wie kiedy Polska przyjęła chrzest, gdzie to się stało i kto był wtedy panującym władcą


I D Z N 

2.   Wyjaśni historyczne przyczyny które doprowadziły do chrztu Polski.


I D Z N 

3.   Wytłumaczy jakie znaczenie miał chrzest Polski dla jej dalszych dziejów.


I D Z N 

4.   Wskaże na mapie Polski i swego kraju zamieszkania conajmniej dwa najważniejsze ośrodki chrześcijaństwa.


I D Z N 

5.   Przygotuje sama lub z zastępem zbiórkę omawiającą okres wprowadzania chrześcijaństwa na ziemiach Polski.


I D Z N 

6.   Weźmie udział w uroczystości połączonej z 1050 rocznicą chrztu Polski  lub w mszy świętej gdzie odbędzie się obrzęd poświęcenia krzyża harcerskiego.


I D Z N 

7.   Wymieni kilku świętych i przedstawi znaczenie
      polskich świętych w dziejach Europy/świata.
   

8.   Znajdzie datę swojego chrztu, gdzie i kto ją/go chrzcił oraz jak się nazywają rodzice chrzestni.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Propozycja sprawności została przygotowana przez o. hm. Bartłomieja Marciniaka, Kapelana Okręgu w Stanach Zjednoczonych, kwiecień 2016 r.

Odznakę sprawności zaprojektował hm. Ryszard Urbaniak.

 

Rozkaz L5, Londyn 30 czerwiec 2016

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek