SPRAWNOŚĆ “MIŁOSIERDZIA”

 

 Podpis

Klucz*

1.   Zna uczynki miłosierdzia co do ciała


I D Z N

2.   Wybierze dwa uczynki i jako harcerka je wykona
opisze:
       

 • Łaknących nakarmić

 • Pragnących napoić

 • Nagich przyodziać

 • Podróżnych w dom przyjąć

 • Więźniów pocieszać

 • Chorych nawiedzać

 • Umarłych pogrzebać


I D Z N

3.   Zna uczynki miłosierdzia co do duszy


I D Z N

4.   Wybierze dwa uczynki i jako harcerka je wykona i opisze

 • Grzesznych upominać

 • Nieumiejętnych pouczać

 • Wątpiącym dobrze radzić

 • Strapionych pocieszać

 • Krzywdy cierpliwie znosić

 • Urazy chętnie darować

 • Modlić się za żywych i umarłych


I D Z N

5.   Wie kto ogłosił Rok Miłosierdzia Bożego; kiedy on trwa i do czego zachęca


I D Z N

6.   Przedstawi w skrócie sylwetkę papieża Franciszka


I D Z N

7.   Obejrzy film o papieżu miłosierdzia i potrafi powiedzieć kiedy i jaki Papież najbardziej rozsławił Miłosierdzie Boże.


I D Z N

8.   Obejrzy film o papieżu miłosierdzia i potrafi powiedzieć kiedy i jaki Papież najbardziej rozsławił Miłosierdzie Boże.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.
 

Propozycja sprawności została przygotowana przez o. hm. Bartłomieja Marciniaka, Kapelana Okręgu w Stanach Zjednoczonych, kwiecień 2016 r.

Odznakę sprawności zaprojektował hm. Ryszard Urbaniak.

 

Rozkaz L5, Londyn 30 czerwiec 2016

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek