STENOGRAFKA

 

Podpis

Klucz *

1.   Stenografuje z szybkością 80 słów na minutę każdy podyktowany tekst.


I D Z N 

2.   Zastenografuje treść przedmówienia lub rozmowy.


I D Z N 

3.   Odczyta swój stenogram i przepisze na maszynie.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek