STRAŻNICZKA OGNIA

Poziom trudności 1

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zapozna się z przepisami przeciwpożarowymi w miejscu rozpalenia ogniska. 

 

 

2

Nauczy zastęp bezpiecznego rozpalania i gaszenia ogniska. 

 

 

3

Pod opieką zastępowej ułoży i rozpali ognisko. 

 

 

4

Wykaże się wzorowym zachowaniem i znajomością obrzędów w czasie ognisk harcerskich. 

 

 

5

Pełniła służbę przy ognisku. 

 

 

6

Zatrze ślady ogniska po jego wygaszeniu. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 16 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek