Sprawności Stulecia Harcerstwa

 

 

 

 

Baśniarka Stulecia Harcerstwa

na poziomie ochotniczki/tropicielki

   

     
 

Podpis

Klucz *

1.   Zna podstawowe fakty z historii harcerstwa:

 • Kto przetłumaczył książkę „Scouting for Boys” i jak brzmi jej polski tytuł

 • Kto założył harcerstwo

 • Jak powstało hasło „Czuwaj!” i co ono oznacza

 • W którym roku i w jakich miastach powstały pierwsze polskie drużyny

 • Kto organizował drużyny żeńskie

 • Co się wydarzyło na zlocie w Birmingham w 1913 r

 • Gdzie i kiedy stworzono związek i przyjęto nazwę ZHP

 • Kim były „Orlęta Lwowskie”

 • Co to były „Szare Szeregi”

 • W jakich krajach działa obecnie ZHP


I D Z N

2.   Opowie własnymi słowami, jak powstało harcerstwo i jak
      się odznaczyło w służbie Polsce, uwzględniając powyższe
      wydarzenia.


I D Z N

3.   Wie gdzie i kiedy powstało harcerstwo w jej kraju zamieszkania; zna nazwiska założycieli harcerstwa na jej terenie.


I D Z N

4.   Śpiewa hymn harcerski „Wszystko Co Nasze” i wie, kto ułożył słowa refrenu; śpiewa Modlitwę Harcerską „O Panie Boże”.


I D Z N

5.   Nauczy się dwóch nowych piosenek harcerskich pochodzących z lat 1910–1945 i powie, z jakiego okresu pochodzą.


I D Z N

6.   Zainscenizuje sama lub z zastępem wybrany epizod z historii harcerstwa.


I D Z N

7.   Weźmie udział w kominku lub innej imprezie dla uczczenia stulecia powstania harcerstwa polskiego. 


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczeólne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

 

 

 

Kronikarka Stulecia Harcerstwa

na poziomie tropicielki/pionierki

     
 

Podpis

Klucz *

1.   Dowie się, jaką rolę odgrywało harcerstwo w różnych okresach historii Polski:

 • Przed pierwszą wojną światową

 • W latach 1914–1921

 • W Polsce Niepodległej

 • W czasie drugiej wojny światowej – w Polsce i na obczyźnie

 • Pod rządami komunistów

 • Na emigracji

 • W latach „Solidarności”

 • Po roku 1989


I D Z N

2.   Założy album, w którym krótko opisze i zilustruje główne
      wydarzenia każdego z wyżej wymienionych okresów.


I D Z N

3.   Odszuka uczestnika (lub kogoś, kto znał uczestnika) któregoś z tych okresów; przeprowadzi wywiad i spisze relację.


I D Z N

4.   Dowie się kto i kiedy założył pierwsze jednostki harcerskie w jej kraju zamieszkania; zna nazwiska pierwszej hufcowej i pierwszej komendantki chorągwi.


I D Z N

5.   Śpiewa po jednej piosence z każdego okresu.


I D Z N

6.   Przygotuje sama lub z zastępem wystawę albumów i pamiątek z różnych okresów historii harcerstwa.


I D Z N

7.   Weźmie udział w kominku lub innej imprezie dla uczczenia stulecia powstania harcerstwa polskiego. 


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczeólne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

  

 

 

 

 

Animatorka Stulecia Harcerstwa

na poziomie pionierki/samarytanki/wędrowniczki

    

     
 

Podpis

Klucz *

1.   Wykaże się dobrą znajomością historii harcerstwa; poda krótką charakterystykę poszczególnych jej etapów; i wskaże, w jaki sposób harcerstwo przyczyniło się do odrodzenia, rozwoju lub obrony Polski.


I D Z N

2.   Opowie, jaki był wkład czołowych postaci ruchu harcerskiego
      w kształtowanie harcerstwa i jego dorobku.


I D Z N

3.   Przedstawi krótką historię harcerstwa na terenie kraju zamieszkania – jak i kiedy powstało, jaki był wkład harcerstwa w kształtowanie świadomości polskich korzeni wśród Polaków w drugim i trzecim pokoleniu.


I D Z N

4.   Sporządzi krótką  bibliografię podstawowych pozycji biblioteczki harcerskiej i przeczyta jedną książkę z zakresu historii harcerstwa polskiego.


I D Z N

5.   Na podstawie przeczytanej książki oraz rozmów z uczestnikami wydarzeń lub historyków, napisze artykuł lub wygłosi gawędę na wybrany temat z zakresu historii harcerstwa.


I D Z N

6.   Nauczy młodsze harcerki w drużynie śpiewać dwie nowe piosenki harcerskie pochodzące z lat 1910–1945.


I D Z N

7.   Zorganizuje kominek lub inną imprezę dla uczczenia stulecia powstania harcerstwa polskiego. 


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L6, Londyn 01 sierpień 2007

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek

 

Link do: Poradnik do przeprowadzenia sprawności Stulecia Harcerstwa