ŚWIAT FOLKLORU

Poziom trudności 3

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zaznaczy na mapie regiony  Polski i ich najważniejsze miasta. 

 

 

2

Spisze lub wymieni 8 legend. Opowie jedną legendę biorąc pod uwagę gwarę regionalną. 

 

 

3

Wytłumaczy znaczenie dwóch przysłów polskich i nauczy zastęp jedno nowe przysłowie. 

 

 

4

W dowolnej formie przedstawi stroje regionalne z 5 regionów.  

 

 

5

Przedstawi zastępowi lub drużynie wzory haftów 3 regionów. Wykona jeden haft według wzoru ludowego oraz użyje jeden wzór haftu w pracy ręcznej.

 

 

6

Zaśpiewa 8 piosenek ludowych i  powie z którego regionu pochodzą. Nauczy zastęp lub drużynę trzy piosenki ludowe. 

 

 

7

Zatańczy w dowolnej grupie 3 tańce ludowe i wytłumaczy z którego są regionu.  Nauczy zastęp lub drużynę jednego podstawowego kroku wybranego tańca ludowego. 

 

 

8

Wybierze trzy regiony Polski i w dowolny sposób przedstawi sztukę i zdobnictwo ludowe. Wykona własnoręcznie trzy przedmioty zrobione typową techniką regionalną. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek