SPRAWNOŚĆ ŚWIATOWYCH DNI MLODZIEŻY (od lat 14)

Udział w Światowych Dniach Młodzieży (ŚDM) 2016, na pewno będzie dla uczestników wielkim przeżyciem duchowym i szansą zastanowienia się nad sobą. Obecna sprawność podkreśla harcerkom ważność służby Bogu w harcerstwie – w tym wypadku poprzez udział w ŚDM.     

Poniższe wymagania odnoszá sié do ŚDM w Krakowie 2016, ale mogá być zastosowane do kolejnych ŚDM. Słowa pisane kursywą szczególnie dotyczą ŚDM w Krakowie 2016, ale mogą być oczywiście zmienione na przyszłe ŚDM.

 

Podpis

Klucz *

1.   Zapozna się i zrozumie hasło Światowych Dni Młodzieży 2016 (ŚDM):  

 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”


I D Z N 

2.   Zapozna się z oficjalną modlitwą ŚDM.


I D Z N 

3.  Zapozna się z logo ŚDM, i potrafi wytłumaczyć.
I D Z N 
4. Nauczy się i zaśpiewa hymn ŚDM.
I D Z N 
5. Zapozna się z symbolami ŚDM:

a.   Krzyż Światowych Dni Młodzieży

b.   Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani („Wybawicielka Ludu Rzymskiego”)


I D Z N 
6. Pozna postacie i opowie o patronach ŚDM (na 2016 patronami są):

a.  Św. Jan Paweł II

b.  Św. Faustyna


I D Z N 
7. Wymieni kolejne ŚDM od pierwszego w roku 1986, do dziś i powie kto zainicjował, gdzie się odbyły i który papież je prowadził.
I D Z N 

8. Wzięła udział w przynajmniej dwóch z poniższych spotkań
podczas ŚDM:

a.  Czuwanie

b.  Msza Św. z Ojcem Świętym 

c.  Droga Krzyżowa


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

Propozycja sprawności została przygotowana przez Chorągiew Harcerek w Wielkiej Brytanii.

Rozkaz L5, Londyn 30 czerwiec 2016

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek