SPRAWNOŚĆ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

 

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży (ŚDM). 

 

 

2

Weźmie udział w przynajmniej dwóch z poniższych spotkań podczas ŚDM: 

a) Czuwanie  

 

 

 

b) Msza Św. z Ojcem Świętym 

 

 

 

c) Droga Krzyżowa  

 

 

3

Przygotuje broszurke o haśle, symbolach i logo ŚDM. 

 

 

4

Nauczy się z zastępem oficjalnej modlitwy ŚDM. 

 

 

5

Zaśpiewa hymn ŚDM. 

 

 

6

Przedstawi pokaz o jednym z patronów ŚDM. 

 

 

7

Narysuje oś czasu ŚDM zaznaczając gdzie się odbyły i który papież je prowadził. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek