SYGNALISTKA

Poziom trudności 3

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zorganizuje stację sygnalizacyjną w terenie z uwzględnieniem warunków ukrycia, odległości, tła i podziału pracy. 

 

 

2

Nada chorągiewkami i odbierze depeszę alfabetem Morse`a zawierającą min. 20 słów, z szybkością 15 liter na minutę. 

 

 

3

Nada i odbierze depeszę alfabetem semaforowym zawierającą min. 20 słów. 

 

 

4

Wraz z zastępem ustali kilka sygnałów świelnych lub dzwiękowych i wykorzysta je w zajęciach. 

 

 

5

Z danej treści ułoży krótką i jasną depeszę. 

 

 

6

Napisze list polowy znakami patrolowymi lub szyfrem według własnego klucza. 

 

 

7

Nauczy harcerki jak wezwać policję, pogotowie i straż pożarną oraz nadać sygnał S.O.S.. 

 

 

8

Zorganizuje grę dla zastępu wykorzystując elementy sygnalizacji. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek