TECHNIK BUDOWLANY

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIA

DATA

PODPIS

1

W dowolny sposób, przedstawi jaki sprzęt i odzież ochronna jest wymagana i jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie budowy. 

 

 

2

Z bezpiecznej odległości odwiedzi teren budowy, zaobserwuje i zanotuje podstawowe narzędzia i bezpieczny sposób ich używania. 

 

 

3

Pojedzie do sklepu i zapozna się z podstawowymi materiałami do budowy domu.  Zanotuje 10 materiałów budowlanych i dowie się  do czego służą.  

 

 

4

Zrealizuje mały projekt budowlany z odpowiednich materiałów. 

 

 

5

Ułoży album swojego doświadczenia i podzieli się nim z zastępem lub drużyną. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek