TERENOZNAWCA

 

Podpis

Klucz *

1.   Zna różne rodzaje terenu z własnych wędrówek, potrafi je wymienić i opisać. Wie, jak należy się do nich dostosować i jakie rodzaje turystyki zależne są od właściwości terenu.


I D Z N 

2.   Umie posługiwać się mapą, zna znaki topograficzne, umie je oczytać i określić według nich właściwości terenu, oraz odnaleźć w terenie odpowiadające im obiekty.


I D Z N 

3.   Umie posługiwać się kompasem, zorientować mapę przy pomocy kompasu, wyznaczyć na niej swoje miejsce w terenie.


I D Z N 

4.   Umie poprowadzić przy pomocy mapy i kompasu w nieznanym terenie do miejsca odległego o 2 km.


I D Z N 

5.   Umie wyznaczyć strony świata bez pomocy kompasu /słońce, gwiazdy, mech na drzewach/


I D Z N 

6.   Wie, co to jest azymut geograficzny. Umie przejść 500 metrów terenu leśnego lub 1 km terenu odkrytego posługując się wyłącznie kompasem /marsz na azymut/.


I D Z N 

7.   Umie ocenić na oko odległość w terenie do 1 km /dopuszczalny błąd 20/. Umie obliczyć wysokość drzewa lub innego obiektu /szerokość rzeki/.


I D Z N 

8.   Umie zrobić szkic drogi na przestrzeni 1 km z zastosowaniem skali.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek