Tłumaczka (od 14 lat)

Tłumaczka języka francuskiego, angielskiego lub innego. Jako oznakę sprawności przyjąć flagę w barwach właściwych.

 

Podpis

Klucz *

1.   Z łatwością porozumiewa się obcym językiem i tłumaczy rozmowę potoczną na polski i odwrotnie.


I D Z N 

2.   Przetłumaczy na piśmie urywek z książki lub artykuł z pisma z języka polskiego na obcy i z obcego na polski.


I D Z N 

3.   Napisze list prywatny i urzędowy, zna formy grzecznościowe i zwyczje adresowania u danego narodu.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek