TROPICIELKA    

 

Podpis

Klucz *

1.   Wykazuje szczególną wprawę w tropieniu. Rozpozna ślady pozostawione w różnych okolicznościach przez pojazdy, ludzi i zwierzęta domowe i wyciągnie z nich trafne wnioski. Zna własny ślad. 


I D Z N 

2.   Poprowadzi w lesie lub w polu wzdłuż odnalezionego przez siebie tropu zwierzęcego na przestrzeni 100 kroków. 


I D Z N 

3.   Przedstawi rysunki lub odciski tropów pięciu zwierząt żyjących na swobodzie. 


I D Z N 

4.   Przedstawi kilka fotografii, szkiców lub opisów podpatrzonych przez siebie scen z życia zwierząt żyjących w lesie lub w polu /ssaki, ptaki, owady itd./ i opowie zaobserwowane szczegóły z ich życia.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek