WARTOWNICZKA

Poziom trudności 1

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIA

DATA

PODPIS

1

Wzięła udział w budowie budki wartowniczej. 

 

 

2

Pełniła na akcji harcerskiej służbę wartowniczą dzienną w nienagannym mundurze i nocną. 

 

 

3

Przedstawi swoje wpisy w książce wartowniczej. 

 

 

4

Poprawnie się zamelduje i zmieni wartę. 

 

 

5

Zorganizuje jedną służbę wartowniczą dla swojego zastępu. 

 

 

6

Zademonstruje zastępowi jak zachować się będąc na warcie w różnych sytuacjach  (np. honorowi goście, warty honorowe, podchody, wypadki, dzikie zwierzęta, miebezpieczeństwa). 

 

 

7

Brała udział w przynajmniej 5 grach lub harcach doskonalących spostrzegawczość, czujność, itp. 

 

 

8

Przedstawi zastępowi dwa ważniejsze obiekty w kraju swojego zamieszkania podlegające warcie ochronnej lub honorowej, np. siedziba głowy państwa, siedziba wojska, zakłady o specjalnej ważności. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek