WIELKI JUBILEUSZ    
 

Podpis

Klucz *

1.   Poda trzyletni plan przygotowania do Trzeciego Tysiąclecia.  Nad która Osoba Trójcy Świętej rozważaliśmy w roku 1997, 1998 i nad która w szczególny sposób zastanowimy się w roku 1999?


I D Z N

2.   Wie gdzie odbędą się główne uroczystości
      Trzeciego Tysiąclecia.


I D Z N

3.   Rozumie co człowiek otrzymuje przez Sakrament Chrztu.


I D Z N

4.   Wie, kto może ochrzcić człowieka w niebezpieczeństwie śmierci, gdy nie ma w pobliżu kapłana i wie jak ma tego dokonać.


I D Z N

5.   Rozumie do czego zobowiązuje chrześcijanina Sakrament Bierzmowania (pogłębienie wiary, obrona wiary, świadectwo życia).


I D Z N

6.   Wie co to jest Msza Święta i jakie są główne jej części.


I D Z N

7.   Znajdzie w Ewangelii Św. Mateusza konstytucja chrześcijaństwa czyli kazanie na górze.  Objaśni kilka fragmentów z tych pouczeń Pana Jezusa.


I D Z N

Do osobistego przemyślenia:

Jak wyobrażasz sobie Twoje wejście w Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa?

Co powinnaś zmienić w swoim życiu, postępowaniu, co udoskonalić?

Czy postępujesz w codziennym życiu zgodnie z przyrzeczeniem i prawem harcerskim?

Czy Twoje harcerskie życie jest naprawdę służba Bogu - Polsce - Bliźnim?

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek