WSKAZIDROGA PO POLSCE    
     

 

Podpis

Klucz *

1.  a) Wskaże na mapie dzielnice regionalne Polski np. Kaszuby, Śląsk, Mazowsze, Podhale, Pomorze


I D Z N 

      b) Zaśpiewa piosenki ludowe z różnych regionów
      Polski

I D Z N 

      c) Rozpozna tańce ludowe regionów Polski

I D Z N 

      d) Interesuje się sztuką regionalną

I D Z N 

2.   Poznała dokładnie dzieje czterech zabytków historycznych
      jakiegoś miasta lub okolicy


I D Z N 

3.   Z jednego regionu Polski wybierze szlak turystyczny (pieszy, rowerowy, samochodowy lub żeglarski). Wytłumaczy dlaczego ten szlak wybrała wymieniając interesujące dla niej miejsca turystyczne, geograficzne lub historyczne. np. Szlak Piastowski, Szlak ludzi pióra, Szlak Orlich Gniazd, Szlak bursztynowy.


I D Z N 

4.   Wybierze jedną okolicę w Polsce i opracuje 3 dniową
      wycieczkę do miejsc ciekawych pod względem
      historycznym, przyrodniczym lub geograficznym

I D Z N 

5.  Wybierze jedno miejsce w Polsce (miasto lub wieś) w której
      mieszka, lub z którego pochodzi jej rodzina. Wymieni w tej
      okolicy miejsca turystyczne np. zabytki historyczne, zabytki
      przyrody, miejsca pamięci narodowej itp. i

I D Z N 

6.  Opracuje lub wybierze jeden Szlak Pielgrzymkowy,
      tłumacząc ważne zabytki (kościoły, obrazy, Sanktuaria,
      figurki) znajdujące się na tym szlaku.

I D Z N 

7. Jeżeli możliwe zrobi dziennik podróży lub kronikę albo
     albumik ze swoich wakacji w Polsce

I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L5, Toronto 11 listopada 2019

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek