WSKAZIDROGA PO POLSCE

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wskaże na mapie dzielnice regionalne Polski oraz województwa. 

 

 

2

Przedstawi 4 zabytki w wybranym Polskim mieście. 

 

 

3

Przedstawi najciekawsze informacje o wybranym szlaku turystycznym (pieszy, rowerowy, samochodowy lub żeglarski). 

 

 

4

Wybierze okolicę w Polsce i opracuje trzydniową wycieczkę do miejsc ciekawych pod względem historycznym, przyrodniczym lub geograficznym. 

 

 

5

Wybierze miasto lub wieś w Polsce z której pochodzi jej rodzina. Wskaże na mapie kluczowe miejsca turystyczne tej okolicy. 

 

 

6

Wybierze jeden szlak pielgrzymkowy. Weźmie udział w pielgrzymce na żywo lub wirtualnie na której zapozna się z najważniejszymi zabytkami religijnymi. 

 

 

7

Przygotuje dziennik podróży z odbytych lub wymarzonych wakacji w Polsce. 

 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 4 2022r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek