WSPINACZKA DOSKONAŁA

Poziom trudności 3

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Przynajmniej 5 razy wybierze się  na ściankę wspinaczkową. 

 

 

2

Przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas wspinania. 

 

 

3

Prawidłowo założy uprząż wspinaczkową i pomoże innej harcerce lub zastępowi ją nałożyć. Pokaże i wytłumaczy części uprzęży wspinaczkowej. 

 

 

4

Nauczy zastęp lub drużynę następujących węzłów używanych do wspinaczki: ósemka, ósemka podwójna, węzeł zabezpieczający oraz węzła ratowniczego. 

 

 

5

Pokonała 20 ścian wspinaczkowych. 

 

 

6

Wytłumaczy i zademonstruje poprawne zasady i porady wspinania się zastępowi lub drużynie. 

 

 

7

Poprowadzi ćwiczenia zastępu lub drużyny wzmacniające mięśnie rąk i nóg. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek