WYTWÓRCZYNI SZTUCZNYCH KWIATÓW 

Poziom I

Sprawnośćartystyczna, robót ręcznych

 

Podpis

Klucz *

1.   Robi artystyczne kwiaty dekoracyjne oraz kwiaty i ozdoby do ubrania.


I D Z 

2.   Przedstawi sześć prac wykonanych przynajmniej z trzech różnych materiałów.


I D Z

3.  Ustawi dekoracyjnie wykonane kwiaty.

I D Z

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek