ZNAWCZYNI MUSZTRY

Poziom trudności 3

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zapozna się z zasadami musztry i poprowadzi musztrę zastępu. 

 

 

2

Nienagannie wydaje i wykonuje komendy. 

 

 

3

Poprawnie zamelduje zastęp. 

 

 

4

Zaprezentuje musztrę przy sztandarze. 

 

 

5

Poprawnie wciągnie i opuści flagę. 

 

 

6

Weźmie udział w pokazie lub konkursie musztry zastępu, drużyny lub obozu. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek