ZDOBNICZKA II   (od 14 lat)

 

Podpis

Klucz *

1.   Pokieruje zastępem w urządzeniu, według własnege projektu, izby drużyny lub wnętrza i otoczenia namiotu.


I D Z N 

2.   Weźmie udział w urządzeniu sali na uroczystość lub zrobieniu ołtarza na Boże Ciało lub dekoracji przedstawienia. Wykona własnoręcznie część dekoracji.


I D Z N 

3.   Sporządzi techniką dowolną plakat lub program.


I D Z N 

4.   Zrobi kostium do przedstawienia.


I D Z N 

5.   Wykona dwa przedmioty służące do przystrojenia izby lub obozu np. pająk /mobile/, poduszkę, teczkę do pism harcerskich, tablicę rozkazów, kapliczkę lub przedmiot do sprzedania na bazarze.


I D Z N 

6.   Wykona kilka ilustracji do kroniki lub zrobi kilka kartek świątecznych.


I D Z N 

7.   Ubierze samodzielnie choinkę robiąc kilka zabawek lub przystroi stół wielkanocny i zrobi kilka pisanek.


I D Z N 

8.   Przedstawi przedmioty z wyekwipowania osobistego, które sama ozdobiła.


I D Z N 

9.   a)   Wykona dwa zory regionalne polskie.

b)   Wytropi w kraju zamieszkania jakiś okaz sztuki ludowej danego kraju. Potrfi go narysować.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek