ŻEGLARKA

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Weźmie udział w wycieczce na żagle i przejdzie trening bezpieczeństwa na jachcie. 

 

 

2

Podczas wycieczki na żagle wykona jedno zadanie typowe dla załogi żeglarskiej. 

 

 

3

Zawiąże 5 węzłów stosowanych w żeglarstwie. 

 

 

4

Narysuje jacht, zaznaczy i podpisze na nim jego części. 

 

 

5

Zwiedzi muzeum morskie i opowie o najciekawszym eksponacie. 

 

 

6

Wraz z zastępem przygotuje pokaz dowolnej legendy morskiej. 

 

 

7

Weźmie udział w wieczorku szantowym. Zaśpiewa przynajmniej 3 szanty. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek