Sprawność Znawczyni Wielkiej Brytanii I

 

 Podpis

Klucz *

1  Wymieni 13 okresów (np. epoka brązu, epoka żelaza, epoka wiktoriańska itd.) z historii Wielkiej Brytanii i potrafi je ułożyć w kalendarium/ wykres chronologiczny (czyli ułożyć „timeline”). Przedstawi 3 fakty z każdego okresu.


I D Z N 

2.   Określi różnicę pomiędzy określeniami Wielka Brytania i Zjednoczone Królewstwo.


I D Z N

3  Dowie się:

      a)    jakie kraje tworzą Zjednoczone Królewstwo

      b)    gdzie są położone i jak połączone

      c)    jakie są stolice poszczególnych krajów

      d)    jak wyglądają poszczególne flagi krajów

      e)    jak wygląda flaga Zjednoczonego Królewstwa

      f)     jak wygląda herb Zjednoczonego Królewstwa

      g)    jak wyglądają herby poszczególnych krajów

      h)    kim są patroni poszczegołnych krajów

      i)      które morza otaczają Zjednoczone Królewstwo

      j)      jakie są języki urzędowe w poszczególnych krajach


I D Z N

4.   Wymieni 5 ważnych dat z historii Zjednoczonego Królewstwa i wyjaśni znaczenie wydarzeń, które wówczas miały miejsce.


I D Z N

5.   Wybierze jeden element kultury Zjednoczonego Królewstwa (np. nauka, oświata, malarstwo, sztuka, literatura, muzyka, taniec, kuchnia, folklor, legendy) i pogłębi wiedzę o nim, którą się później podzieli z zastępem/drużyną w sposób dowolny.


I D Z N

6.   Poda podstawowe przyczyny większych fal emigracyjnych Polaków na Wyspy Brytyjskie (takich jak zapoczątkowanych w 1830, 1863, 1940, 1981, 2004).


I D Z N

7.   Potrafi wskazać na mapie polskie ślady w swojej lub najbliższej okolicy (np. dom kultury polskiej itd).


I D Z N

8.   Opowie o 8 miejscach związanych z historią Zjednoczonego Królewstwa, często odwiedzanych przez turystów.


I D Z N

9.   Uczestniczyła w dwóch wycieczkach, związanych z tematyką Zjednoczonego Królewstwa.


I D Z N  

10. Wymieni rok w którym powstały Chorągiew Harcerek i Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii. Wymieni nazwy hufców i wie w których miastach działają. Zapozna się z tarczami hufców.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/history.html
http://www.bbc.co.uk/history/british/launch_tl_british.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nations_of_the_UK.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania

http://www.pon.uj.edu.pl/?page_id=104
– przyczyny fal emigracyjnych

 

Rozkaz L10, Londyn 8 wrzesień 2014

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek