Sprawność Znawczyni Wielkiej Brytanii II
 

 (UWAGA: Pracę nad sprawnością Znawczyni Wielkiej Brytanii II można rozpocząc dopiero po zdobyciu sprawności Znawczyni Wielkiej Brytanii I).

 

 

 Podpis

Klucz *

1  Dowie się o historii flagi Zjednoczonego Królewstwa.


I D Z N 

2.   Dowie się jakie inne terytoria są zależne od Wielkiej Brytanii.


I D Z N

3  Dowie się o ustroju politycznym i systemie prawnym w Zjednoczonym Królewstwie.


I D Z N

4.   Dowie się o przynależnosci religijnej mieszkańców w Zjednoczonym Królewstwie (jakie są główne religię i liczba ich wyznawców).


I D Z N

5.   Dowie się o wejściu Zjednoczonego Królewstwa do Wspólnoty Narodów i Unii Europejskiej.


I D Z N

6.   Przedstawi życiorysy dwóch znanych Polaków, którzy mieszkali w Zjednoczonym Królewstwie w dowolnym okresie.


I D Z N

7.   Przedstawi album/pamiętnik składający się z wiadomości zdobytych podczas pracy nad sprawnością.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/history.html

http://www.bbc.co.uk/history/british/launch_tl_british.shtml

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nations_of_the_UK.png

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania

http://www.pon.uj.edu.pl/?page_id=104 – przyczyny fal emigracyjnych

http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/Symbols/UnionJack.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Dependent_territory

 

Rozkaz L10, Londyn 8 wrzesień 2014

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek