Znawczyni Książki

 

Podpis

Klucz *

1.   Przeczyta po jednej książce z następujących grup:

a)  Poezję

b)  Szkice literackie

c)  Biografie

d)  Autobiografie

e)  Powieści podróżnicze

f)   Historyczne

g)  Napisze uwagi o trzech książkach


I D Z N 

2.   Zestawi prozę i wiersze nadające się na ognisko.


I D Z N 

3.   Zbierze informację o głównej bibliotece w kraju.

a)  Wie jak działa biblioteka w jej mieście.

b)  Wie jak znaleźć informacje w Internecie.


I D Z N 

4.   Dowie się jak powstaje książka w dzisiejszej drukarni a jak przed wynalezieniem druku.

a)  O ile to możliwe, obejrzy „białe kruki” w muzeum

b)  Zwiedzi drukarnię


I D Z N 

5.   Wyszuka książki drukowane kilkoma typami czcionek albo sama wydrukuje tekst różnymi czcionkami.


I D Z N 

6.   Sporządzi spis swoich książek.

a)  Oprawi zniszczone książki.


I D Z N 

7.   Wybierze kilka opowiadań lub wierszy do recytacji na zbiórce lub kominku.

a)  Wybierze kilka odpowiednich dla dzieci


I D Z N 

8.   Napisze notatki z przeczytanych książek.


I D Z N 

9.    Przeczyta kilka recenzji o nowych książkach.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek