ZNAWCZYNI KUCHNI POLOWEJ

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wybierze odpowiednie miejsce i wybuduje dwa rodzaje kuchni polowej. Zabezpieczy je przed deszczem. 

 

 

2

 Przygotuje jadłospis dla zastępu na jeden dzień, podając ilość produktów i kosztorys. 

 

 

3

Przyrządzi na kuchni polowej posiłki według przygotowanego jadłospisu. 

 

 

4

Z zastępem opracuje pokaz przedstawiający bezpieczeństwo używania kuchni polowej. 

 

 

5

Utrzymuje porządek i czystość przy kuchni polowej. Przechowuje produkty w stanie świeżym. Poprawnie pozbywa się odpadków i śmieci. 

 

 

6

Ugotuje posiłek na improwizowanym urządzeniu  np. piec z puszki. 

 

 

7

Przygotuje posiłek na czas i podzieli na porcje. Przeprowadzi modlitwę przed i po posiłku. 

 

 

8

Wyczyści naczynia po posiłku używając produktów ulegajacych biodegredacji. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek