ZNAWCZYNI PRZYRODY

Poziom trudności 3

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wyrobi w sobie kilka nowych nawyków ekologicznych. 

 

 

2

Zorganizuje i przeprowadzi jedną akcję o charakterze ekologicznym lub przyrodniczym na rzecz swojego środowiska lokalnego. 

 

 

3

Rozpozna 3 trujące i 3 lecznicze rośliny, oraz niebezpieczne owady i gady w kraju zamieszkania. 

 

 

4

Opowie o 10 zwierzętach pod ochroną w swoim kraju zamieszkania. 

 

 

5

W dowolny sposób rozpowszechni wiedzę w swoim środowisku o tym jak postępować z dzikimi zwierzętami w różnych sytuacjach: wypadki z udziałem zwierząt, pisklęta i podloty poza gniazdem, osamotnione młode. Uwzględni kiedy i jak im pomagać oraz jakie służby powiadomić, a kiedy zostawić w spokoju. 

 

 

6

Przedstawi na zbiórce kilka ciekawych eksponatów przyrodniczych. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek