ZNAWCZYNI RYSUNKU

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Przedstawia szkicownik ze swoimi pomysłami, szkicami i eksperymentami z różnymi materiałami i technikami rysunkowymi. 

 

 

2

Narysuje siedem następujących ilustracji  używając różnych materiałów i technik: zwierzę, roślina, przedmiot, krajobraz, portret, pełna postać oraz scena z życia zastępu lub drużyny. 

 

 

3

Narysuje abstrakcyjną kompozycję, która przekazuje jedną emocje. 

 

 

4

Stworzy reprodukcje rysunku znanego artysty z Polski. Opowie zastępowi lub drużynie o swojej reprodukcji, originale i o twórca. 

 

 

5

Zwiedzi kilka wystaw rysunku. Wykorzysta swoje notatki aby podzielić się z zastępem tym czego się nauczyła. 

 

 

6

Na zakończenie próby na sprawność w dowolny sposób, przedstawi wyniki swoich prac. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 5 2022r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek