ZNAWCZYNI STAROŻYTNEGO EGIPTU

Poziom trudności 1

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Narysuje oś czasu na której zaznaczy najważniejsze okresy Starożytnego Egiptu.

 

 

2

Przedstawi drzewo genealogiczne wybranej dynastii faraonów.

 

 

3

Wybierze jednego faraona i przeprowadzi z nim wywiad uwzględniając pytania o wychowaniu, polityce, hierarchii, rodzinie itp. 

 

 

4

Narysuje plan i zbuduje z prostych materiałów wybraną piramidę i wytłumaczy do czego służyła, co symbolizowała i jak była zbudowana.

 

 

5

W formie plakatu przedstawi proces balsamowania i z dowolnych materiałów zrobi cztery urny kanopskie.

 

 

6

Wraz zastępem przygotuje pokaz na temat „Królestwa Zachodu i przekroczeniu Rzeki Śmierci”.

 

 

7

Przygotuje sama lub w zespole wystawę o najważniejszych odkryciach archeologicznych w Egipcie.

 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek