ZNAWCZYNI TERENU

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wraz z zastępem zmierzy teren krokami i sporządzi mapę. 

 

 

2

Wyznaczy w terenie strony świata za pomocą kompasu, słońca, gwiazd i zaznaczy je na mapie. 

 

 

3

Dorysuje na mapie 10 obiektów zaobserwowanych w terenie. 

 

 

4

Z wybranego miejsca wyznaczy azymut na 3 obiekty w terenie. 

 

 

5

Dojdzie do wyznaczonego punktu w oparciu o kierunki świata i azymut. 

 

 

6

Weźmie udział w grze terenowej, podczas której dotrze do celu podążając za znakami patrolowymi. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek