AKTOR

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i  który:

  1. Posiada karność aktorską; nie obraża się, słucha reżysera.

  2. Bierze czynny udział w przedstawieniach teatrzyku zuchowego

  3. Układa zagadki bez słów (mimiczne).

  4. Naśladuje głosy zwierząt oraz różnych przedmiotów (np. pociągu, samochodu, piły).

  5. Odegra jakąś pantomimę (kłótnię w szkole, sceny na dworcu lub na ulicy, walkę Krakusa ze smokiem).

  6. Zadeklamuje lub zaśpiewa.

  7. Robi najprostsze pomoce aktorskie: wąsy, brody, czapki, kukiełki itp.

  8. Potrafi odsłaniać i zasłaniać scenę; pomaga w przygotowaniu dekoracji.

 

Uwagi:

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.