BOJOWNICZKA / ŻOŁNIERZ PODZIEMNY

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i  który:

  1. Jest dzielny, karny i  zaradny.

  2. Wie o istnieniu Armii Krajowej i zna sytuację w Polsce w czasie drugiej wojny światowej.

  3. Opowie o zuchach w Polsce.

  4. Zna znak Armii Podziemnej.

  5. Zna kilka pieśni narodowych.

  6. Zna sposoby tajnego porozumienia się, umie zachować tajemnicę.

  

Uwagai:                                                         

Wskazane jest, aby drużynowa zapoznała się z książką A.Kamińskiego "Kamienie na szaniec".

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.