CYRKOWIEC

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

1.      Jest zdyscyplinowany, wygimnastykowany, opanowany i sprytny.

2.      Jest wesoły i lubi rozweselać innych.

3.      Umie zagrać w orkiestrze cyrkowej.

4.      Z entuzjazmem śpiewa piosenki cyrkowe.

5.      Bawi się chętnie na zbiórkach i bierze udział w Wielkim Cyrku w Dniu Zucha.

6.      Kocha zwierzęta i dba o nie.

 

Uwaga:

      Wspólne ćwiczenia uczą współpracy i polegania na innych.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.