DUSZEK POLSKI

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Stara się mówić po polsku na zbiórkach, w domu i przy zabawie z koleżankami.

  2. Zdobywa wiadomości o Polsce i gromadzi polskie pamiątki, (książki, widokówki, etc.)

  3. Opowie o Chrzcie Polski – o Mieszku i Dąbrówce; pamięta datę 966 r. Zna słowo Millennium i wie co ono znaczy.

  4. Wyliczy niektóre miasta Polski o których była mowa w cyklu.

  5. Umie śpiewać Apel Jasnogórski i inne dwie piosenki cyklowe.

  6. Opowie dwie legendy np.: o Lechu, o królowej Wandzie, o Syrenie.

  7. Potrafi zatańczyć jakieś dwa tańce cyklowe.

  8. Przedstawi wykonane przez siebie: krzyżyk, chorągiewkę, zabawkę na kiermasz, korale oraz album – „zeszycik polskiego duszka”.

Uwaga:

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.