EKORADEK

Wymagania:

  1. Szanuje przyrodę i stara się ją chronić - przypomina młodszym dzieciom, żeby nie niszczyły roślin, nie straszyły ptaków i zwierząt, nie śmieciły.

  2. Pokaże w atlasie lub na globusie kraje w których ludzie giną z głodu i powie dlaczego.

  3. Zbiera wycinki z gazet i czasopism, obrazki, znaczki etc. dotyczące roślin i zwierząt, którym grozi wyginięcie.

  4. Wie, które z odpadków w jej domu są organiczne (to znaczy rozkładają się)  i można je użyć na kompost, a które nie.

  5. Pilnuje, żeby w jej domu puszki, gazety i butelki były odkładane i odnoszone do punktów zbiorczych.

  6. Wymieni trzy niebezpieczeństwa, które zagrażają światu.

  7. Sam, lub z gromadą weźmie udział w jakiejś akcji ratunkowej: - sadzenie drzewek, robienie karmników dla ptaków, zbieranie pieniędzy lub rzeczy dla ludzi głodujących etc. Opisze tą akcję w kronice gromady lub gazetce szkolnej.

  8. Weźmie na siebie opiekę nad zwierzątkiem, ptaszkiem lub roślinką (czyści klatkę, wyprowadza pieska na spacer, podlewa doniczkę lub grządkę).

  9. Śpiewa piosenkę Ekoradków.

Uwaga:

Sprawność ta nadaje się do zdobywania indywidualnego przez starsze zuchy lub z najstarszą gromadą na kolonii.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.