ETNOGRAF

Wymagania:

  1. Jest spostrzegawcza, interesuje się etnografią.

  2. Wie kim jest etnograf i czym się zajmuje.

  3. Wie co to jest folklor.

  4. Wie z jakich regionów w Polsce pochodzi jego rodzina.

  5. Zna kilka słów gwarowych i wie skąd pochodzą.

  6. Zna pięć piosenek ludowych.

  7. Narysuje lub pokoloruje strój ludowy.

  8. Zrobi pisankę i wycinankę.

  9. Zatańczy pląs ludowy.

  10. Zrobi wspólnie z gromadą album etnograficzny /mapka Polski, stroje ludowe, wycinanki, wzory ludowe itp.

Uwagi:

Sprawność tą opracowaną przez chorągiew USA umieszczamy w sprawnościach indywidualnych, chociaż może być przeprowadzana całą gromadą. Składa się ona z oderwanych zbiórek. Do zdobycia sprawności zuch powinien zaliczyć przynajmniej 5 zbiórek. Tematy zbiórek: Dożynki, Andrzejki, Kolędnicy, Marzanna, Gaiczek, Kogutek, Śmigus-Dyngus, Sobótki.

Materiały zawierają wiele piosenek, obrzędów, inscenizacji, wierszyków, etc.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.