GÓRALKA

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Jest dzielny fizycznie i psychicznie; zaradny i samodzielny. Nie boi się wysokości.

  2. Opowie o życiu górali, o juhasach i bacy, o rycerzach śpiących w Tatrach, o zbójnikach.

  3. Śpiewa góralskie piosenki i tańczy zbójnickiego.

  4. Zbuduje szałas lub kolebę, rozpali ogień, skacze przez rów, przez ogień i z kamienia na kamień.

  5. Zrobi ciupagę i muszelki na kapelusz. Zdobędzie pióro do kapelusza, uszyje worek na ser, narysuje parzenice.

  6. Wie jak wygląda ubiór góralski chłopca i dziewczyny. Zbiera fotografie z życia Górali i widoki z gór.

  7. Wymieni po trzy nazwy zwierząt i roślin górskich.

  8. Zna nazwę gór polskich (Karpaty) i ich część najwyższą (Tatry). Umie nazwać kilka szczytów górskich. Wie, na jakich terenach żyją Górale.

 

Uwagi:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.