INDIANKA

 

 

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

 1. Ma zimną krew. Stara się mówić mało i mądrze. Nie kłóci się, nie sprzecza, nie złości, nie denerwuje.

 2. Wykazuje odwagę i sprawność w grach i ćwiczeniach.

 3. Tropi i podchodzi. Przekrada się wśród wrogów, wykradnie z wrogiego obozu chorągiew, podkradnie się blisko niedosłyszany do wartownika.

 4. Przedstawi wykonane przez siebie a) pióropusz, b)tomahawk, c) naszyjnik, d)łuk, e) kołczan i strzały.

 5. Rzuca tomahawkiem, strzela z łuku do celów nieruchomych i ruchomych. /np. do dużego balonika?

 6.  Zna obyczaje indyjskie. /taniec wojenny, totemy, wykopywanie i zakopywanie topora wojny itd.

 7. Potrafi mówić na migi.

 8. Kocha i szanuje przyrodę.

 9. Opowie krótkie opowiadanie z życia Indian.

 10. Zaśpiewa piosenkę o Indianach.

 11. Wraz z gromadą zatańczy dwa tańce indiańskie a) taniec wojenny, b) taniec skalpów.

Uwagi:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.