INKA

 

 

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:
 

  1. Jest gościnny, pracowity, posłuszny, uczciwy i cierpliwy jak Inkowie

  2. Opowie o Inkach, kiedy, gdzie i jak żyli, o ich tradycjach, jak byli bardzo zaradni i jak kochali swój kraj

  3. Wie jak Inkowie czcili i szanowali ludzi z obcych krajów, sam usiłuje tak postępować

  4. Wie jak Inkowie grzebali swoich zmarłych i jak szanowali ich pamięć

  5. Opowie o kilku Inkowych bogach w tym o wielkim bogu Inti

  6. Bawił się w Inków: przygotował ucztę, przyjmował gości, sadził nasionka, uczestniczył w obrzędzie nowego roku

  7. Wie jakie produkty żywnościowe i zwierzęta pochodzą z kraju Inków

  8. Zrobi kilka rzeczy typowo inkówych – instrument muzyczny, maskę boga Inti, sznur liczenia, tunikę inkową

  9. Zna kilka inkowych imion i ich znaczenie

  10. Umie się zachować w puszczy (lesie), szanuje przyrodę i stara się poznać żyjące tam zwierzęta i rośliny.

Uwagi:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.