JACEK I PLACEK

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Jest dzielny i zaradny.

  2. Myśli o innych, nie tylko o sobie.

  3. Opowie o Jacku i Placku i ich przygodach. Potrafi doszukać się morału w opowiadaniu.

  4. Jest pracowity – nie lubi lenistwa.

  5. Wykona 2 przedmioty związane z cyklem.

  6. Tańczy tańce cyklowe i śpiewa piosenki cyklowe.

  7. Umie ucharakteryzować się na czarodzieja i zbója i odegrać ich postacie.

  8. Brał udział w teatrze samorodnym.

  9. Prowadził dzienniczek przyrodniczy i obserwował życie mrówek, pszczół itd.

Uwagi:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.