KALIGRAFKA

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

  1. Umie komunikować się przy pomocy pisma.

  2. Jest zręczny i staranny w pisaniu.

  3. Zna  historię pisma.

  4. Narysował / napisał swoje imię literami starożytnego pisma.

  5. Potrafi napisać swoją datę urodzin rzymskimi cyframi.

  6. Wie jak się wyrabia papier i sam zrobił kawałek.

  7. Sam lub z szóstką napisał list lub odpowiedział na list.

  8. Swoje wyroby pisemne oddał do Kroniki Gromady lub starannie przechował w notesie.

  9. Umie zaśpiewać piosenkę „Kto pisze”.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.