KOSZAŁEK OPAŁEK

Wymagania:

  1. Zna dzieje bajkowego kronikarza Koszałka Opałka.

  2. Pisze czysto i czytelnie.

  3. Opowie jak powstała jej gromada i skąd pochodzi jej nazwa.

  4. Interesująco opowie i opisze 2 ciekawe wydarzenia z życia gromady.

  5. Ozdabia kronikę gromady dowolnym sposobem (zdjęcia, rysunki, wycinanki, nalepianki, itp.)

 Uwaga:

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.